Bestuur compleet door komst nieuwe bestuursleden

10 januari 2019, 12:00 uur

Paul Depla nieuwe voorzitter Nationale Grote Clubactie

Het bestuur van de Nationale Stichting Grote Clubactie heeft Paul Depla, burgemeester van Breda, benoemd tot nieuwe voorzitter. Op 1 januari 2019 heeft hij het stokje overgenomen van Roos Zwetsloot. Naast Depla zijn tevens Ellis van der Weerden en Wiesje van der Weide toegetreden tot het bestuur van de Grote Clubactie. Van der Weerden in de functie van vice-voorzitter en Van der Weide voor het aandachtsveld Sport & Jeugd. Beide dames completeren het huidige stichtingsbestuur.

Nieuwe voorzitter Nationale Grote Clubactie

Paul Depla, woonachtig in Breda, was 10 jaar wethouder in de gemeente Nijmegen, daarna vijf jaar burgemeester van Heerlen en nu drie jaar burgemeester van Breda. PVDA-er Depla bindt regelmatig zelf de hardloopschoenen onder om de nodige sportieve kilometers te maken en is, zowel vanuit zijn ambt als privé, nauw betrokken bij het verenigingsleven. Depla vervult naast zijn burgemeesterschap verschillende nevenfuncties waaronder die van voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht.

“Al sinds mijn aantreden in het openbaar bestuur zet ik mij in voor sport en bewegen. In facilitaire zin, maar ook voor programma’s waarbij de maatschappij en het verenigingsleven elkaar weten te vinden. De Grote Clubactie maakt zich hard voor een financieel gezond verenigingsleven, de basis voor iedere sportvereniging om sportieve en sociaal maatschappelijke doelen te bereiken. Hier zet ik mij graag voor in”. – Paul Depla

Vicevoorzitter Nationale Grote Clubactie

Ellis van der Weerden, woonachtig in Amsterdam,is in het dagelijks leven algemeen directeur van Team Sportservice. Vanuit die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het resultaat van de provinciale sportorganisaties Noord-Holland, Zuid-Holland, provincie Utrecht, Olympisch Netwerk Noord-Holland, Sportkader Nederland, Sportservice Amsterdam en nog verschillende andere organisaties op het vlak van gemeentelijke, provinciale en landelijke sportstimulering. Van der Weerden is daarnaast ook voorzitter en oprichter van de werkgeversorganisatie Netwerk in de sport en secretaris in het bestuur van de Stichting Jeugd Sportfonds Utrecht.

“In mijn dagelijks werk zie en voel ik de kracht van het verenigingsleven. Creativiteit en de energie van verenigingsleden is de basis voor een succesvolle actie. De kracht van samen! Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als begeleider van het hockeyteam van mijn dochter zie en ervaar ik hoe waardevol het verenigingsleven is. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.” – Ellis van der Weerden

Bestuurslid Sport & Jeugd

Wiesje van der Weide, werkzaam in Amsterdam is in het dagelijks leven Manager Bestuurlijke Zaken. Daarnaast is zij o.a. toezichthouder bij het Kenniscentrum Sport en voorzitter van het Jeugdfonds Sport in de Provincie Utrecht. “Ik gun het ieder kind de fysieke uitdaging te krijgen om versteld te staan van zijn of haar eigen sportkunsten. De Grote Clubactie stimuleert de waardevolle betrokkenheid van jongeren bij hun club en daar zet ik mij graag voor in.” – Wiesje van der Weide

Kennis en ervaring

De nieuwe bestuurders stellen hun opgedane kennis en ervaring graag beschikbaar aan de Grote Clubactie. Zij onderstrepen de kracht en waarde van het verenigingsleven in onze maatschappij. Zij zijn van mening dat de Grote Clubactie met haar vorm van financiering door crowdfunding, voor veel clubs al jarenlang een welkome aanvulling op hun inkomsten is.

Het bestuur van de Grote Clubactie functioneert als toezichthouder voor de organisatie onder leiding van algemeen directeur Frank Molkenboer. De overige leden van het bestuur zijn de heren Alfred Algra (penningmeester) en Loeks van der Veen (secretaris)