De Grote Clubactie op tv

De Grote Clubactie was zaterdag 14 september op het Jeugdjournaal te zien. Het nieuwsprogramma voor de jeugd besteedde aandacht aan de teruglopende subsidies vanuit de gemeente voor clubs. De Grote Clubactie is een belangrijke inkomstenbron voor verenigingen om financieel gezond te blijven.

Kunst en kracht

Het Jeugdjournaal ging langs bij turnvereniging Kunst en Kracht uit Tilburg. De jonge leden lieten zien waarom ze geld ophalen met de Grote Clubactie. De sportmaterialen zijn namelijk dringend toe aan vervanging. De clubcoördinator van Kunst en Kracht geeft aan dat de vereniging sporten voor iedereen betaalbaar wil houden. Als ze de contributie ophogen om zo de sportmaterialen te vernieuwen, kan niet iedereen blijven sporten bij de vereniging. De kosten lopen dan dusdanig op, dat niet alle leden de contributie nog kunnen betalen.

Loten verkopen hoort erbij

Uit de poll van het Jeugdjournaal blijkt dat 80% van de jeugd vindt dat loten verkopen voor je club erbij hoort. Door loten voor de club te verkopen, leren ze al op jonge leeftijd om zich in te zetten voor hun vereniging.