Disclaimer

www.clubactie.nl is een website van de Nationale Stichting Grote Clubactie. De informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.clubactie.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Grote Clubactie is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan de Grote Clubactie voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van de Nationale Stichting Grote Clubactie.

Hoewel de websites van de Grote Clubactie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, bestaat de kans dat sommige informatie verouderd of incorrect is. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De Grote Clubactie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door www.clubactie.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

De Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens op deze website. De Grote Clubactie wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af.

Ieder aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van deze site, wordt door de Grote Clubactie nadrukkelijk afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de Grote Clubactie zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van de site. De Grote Clubactie is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Grote Clubactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. De Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Als aanbieder van kansspelen onderschrijft de Grote Clubactie de Gedrags- en reclamecode kansspelen.

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan de Grote Clubactie/SupportActie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 oktober 2021 onder kenmerk: 300115/14479. Deze vergunning is geldig voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Voor meer informatie: www.ssnl.nl ”Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+”