Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Nationale Grote Clubactie 2020. Van zo’n 5.300 verenigingen gaan ruim 300.000 leden weer in het hele land op pad om loten te verkopen voor hun club. Met de opbrengst wordt het Nederlandse verenigingsleven ondersteund. Door de coronacrisis is die steun harder nodig dan ooit. 

Het eerste lot is symbolisch uitgereikt aan Paul Depla, voorzitter van de Nationale Grote Clubactie en burgemeester van Breda. Depla: “Een vereniging heeft een enorm belangrijke rol in de maatschappij. Het is een plek waar mensen samenkomen, waar je nieuwe mensen leert kennen en waar je even lekker kunt ontspannen. Juist nu hebben wij de verenigingen nodig. Momenteel heeft het verenigingsleven het financieel zwaar. Door de coronacrisis zijn evenementen afgelast, kantines waren lange tijd gesloten. Dit drukt op de begroting. Juist nu kunnen zij onze steun ook hard gebruiken.”

Toename deelnemende clubs

Dat de verenigingen de inkomsten goed kunnen gebruiken ziet ook Frank Molkenboer, directeur van de Nationale Grote Clubactie. “Er is sprake van een toename in het aantal deelnemende verenigingen. In het voorjaar hebben we onder de deelnemende verenigingen onderzocht welke impact corona heeft. Uit dit onderzoek bleek dat 87% van de ondervraagde verenigingen het financieel zwaar heeft. Ieder jaar willen wij met onze loterij een bijdrage leveren om het verenigingsleven vitaal en financieel gezond te houden. Juist nu is onze nationale loterij voor de clubs belangrijker dan ooit en dat zien we terug in het aantal deelnemende verenigingen, dit ligt hoger dan normaal.”

Verantwoorde verkoop

Om een zo verantwoord mogelijke verkoop te garanderen worden de loten niet alleen fysiek, maar ook digitaal aangeboden. Frank Molkenboer: “We hebben onderzocht welke behoeften er waren bij de verenigingen en zijn daarmee aan de slag gegaan. Verenigingen willen nog steeds langs de deur om loten te verkopen. Tegelijkertijd groeit de interesse voor digitale vormen zoals het scannen van een QR-code of het delen van een link via e-mail, social media en WhatsApp.”

Paul depla koopt 1e lot Grote Clubactie

Symbolische overhandiging van het eerste lot aan Paul Depla, voorzitter van de Nationale Grote Clubactie en burgemeester van Breda door voetbalvereniging Baronie.

Hoogste opbrengst per verkocht lot

De Grote Clubactie is de grootste, en meest breed gedragen, fondswervende actie voor sport-, cultuur- en hobbyverenigingen. Door loten te verkopen, dragen leden actief bij aan het realiseren van hun verenigingsdoelen. Van elk verkocht lot van € 3,- gaat € 2,40 (80%) direct naar de clubkas. De Grote Clubactie is daarmee dé loterij in Nederland die per verkocht lot het hoogste percentage uitkeert aan clubs.