Berekening afdracht opbrengst Grote Clubactie 2022

In het jubileumjaar haalden ruim 5.500 verenigingen samen een recordbedrag van 12,8 miljoen euro op met de Grote Clubactie.

Deze mooie opbrengsten zijn tot stand gekomen door de inzet van vele verkopende leden en niet te vergeten door de enorme inzet van al die enthousiaste vrijwilligers! De behaalde opbrengst kunnen jullie uiterlijk 31 december 2022 verwachten op het door jullie opgegeven bankrekeningnummer.

Jullie chequebedrag bestaat uit het aantal verkochte (gelukte) loten maal €2,40 (= 80% van €3,-) minus de incassokosten à €0,12 per incasso (één aankoop staat gelijk aan één incasso). De uiteindelijke afdracht kan nog afwijken van het bedrag dat op de cheque staat.

Zo bereken je het chequebedrag

Stap 1: Ga naar de pagina Verkochte loten in de Mijn Grote Clubactie-omgeving.

Stap 2: Bekijk het totaal aantal verkochte loten bovenaan in de grijze balk. Vermenigvuldig dit aantal met €2,40.

Stap 3: Haal nu de incassokosten er af.  Dit is het aantal aankopen (zie ook bovenaan in de grijze balk) x €0,12. Vervolgens heb je het chequebedrag.

Heb je ook papieren loten besteld? Dan tel je het aantal papieren loten x €2,40 hierbij op.

Onder één aankoop verstaan we de aankoop van een lot/loten waarvoor koper een eenmalige machtiging heeft afgegeven. Heeft de koper meerdere eenmalige machtigingen afgegeven aan 1 of meerdere verkopers dan wordt dit gezien als meerdere aankopen.

Rekenvoorbeeld

Stap 1: 3843 loten x € 2,40 = € 9.223,20

Stap 2: 1770 aankopen  € 0,12 = € 212,40

Stap 3: € 9.223,20 – € 212,40 = € 9.010,80

Chequebedrag* € 9.010,80

*Let op kan afwijken, lees onderstaand de mogelijke redenen.

Let op: De afdracht kan afwijken ten opzichte van het bedrag op de cheque

Het daadwerkelijke bedrag dat wordt overgemaakt aan jouw vereniging kan afwijken van het bedrag op de cheque of van het overzicht in de statistieken. Dit kan komen door:

1. Storneringen:

Het chequebedrag is op 30 november 2022 opgemaakt. Na het opmaken van de cheques kunnen er nog storneringen worden verwerkt. Dit kan leiden tot een afwijking in het bedrag. Kopers kunnen nog tot 56 werkdagen na de koop hun aankoop storneren.

2. Verkoop van papieren loten die contant zijn betaald:

De verkoop van papieren loten is meegenomen in de cheque om een compleet overzicht te geven van de totale opbrengst. Echter, je hebt het bedrag van deze loten al direct contant ontvangen van de koper. De Grote Clubactie hoeft ook geen bedrag meer te verrekenen, dit is al bij de aanschaf en de verkoop van papieren loten gebeurd. Hierdoor zal het bedrag dat wordt overgemaakt, indien je ook loten contant hebt verkocht, dus afwijken van het bedrag op de cheque gezien je de opbrengt van de papieren loten al in bezit hebt.