Opbrengst Grote Clubactie 2021

Meer dan ooit is jullie inzet GOUD waard!

Juist nu heeft jullie vereniging de schouders eronder gezet en een mooi bedrag opgehaald! We kijken terug op een mooi jaar waarin duizenden verenigingen in Nederland prachtige bedragen hebben opgehaald.

Deze mooie opbrengsten zijn tot stand gekomen door de inzet van vele verkopende leden en niet te vergeten door de enorme inzet van al die enthousiaste vrijwilligers! De behaalde opbrengst kunnen jullie uiterlijk 15 januari 2022 verwachten op het door jullie opgegeven bankrekeningnummer.

Berekening afdracht

Uiterlijk 15 januari 2022 maken wij jullie opbrengst, opgehaald bij de verkoop via eenmalige machtiging, online of Superlot (EM) over. De afdracht hiervan is op de volgende manier berekend:

Het aantal verkochte (gelukte) loten maal €2,40 (= 80% van €3,-) minus de incassokosten à €0,12 per incasso (één aankoop staat gelijk aan één incasso).

De uiteindelijke afdracht kan nog afwijken van het bedrag dat op de digitale cheque staat door eventuele storneringen.

Onder één aankoop verstaan we de aankoop van een lot/loten waarvoor koper een eenmalige machtiging heeft afgegeven. Heeft de koper meerdere eenmalige machtigingen afgegeven aan 1 of meerdere verkopers dan wordt dit gezien als meerdere aankopen.

Zo bereken je het chequebedrag:

Stap 1: Kijk (met de filter ‘jaar’ op 2021) naar het aantal aankopen. Doe het aantal aankopen x € 0,12 incassokosten.

Stap 2: Filter vervolgens op ‘Gelukt’ (en ook nog steeds ‘jaar’ 2021) en doe het aantal gelukte loten dat je dan ziet x € 2,40.

Stap 3: Haal het bedrag van de incassokosten af van het bedrag van de gelukte loten. Dat is je chequebedrag.

Rekenvoorbeeld:

Stap 1: 1667 aankopen x € 0,12 = € 200,04

Stap 2: 3244 gelukte loten x € 2,40 = € 7.785,60

Stap 3: € 7.785,60 – € 200,04 = € 7.585,56

Chequebedrag* € 7.585,56

*Let op kan afwijken, lees onderstaand de mogelijke redenen.

Steun jouw vereniging
Steun jouw vereniging

Let op: Het bedrag op de cheque kan afwijken!

Het daadwerkelijke bedrag dat wordt overgemaakt aan jouw vereniging kan afwijken van het bedrag op de cheque of van het overzicht in de statistieken. Dit kan komen door:

1.Eventuele storneringen:

Het chequebedrag is op 2 december 2021 opgemaakt. Na het opmaken van de cheques kunnen er nog storneringen worden verwerkt. Dit kan leiden tot een afwijking in het bedrag. Kopers kunnen nog tot 56 werkdagen na de koop hun aankoop storneren.

2.Eventuele verkoop van papieren (Super)loten contant:

De verkoop van papieren loten is meegenomen in de cheque om een compleet overzicht te geven van de totale opbrengst. Echter, je hebt het bedrag van deze loten al direct contant ontvangen van de koper. De Grote Clubactie hoeft ook geen bedrag meer te verrekenen, dit is al bij de aanschaf en de verkoop van papieren loten gebeurd. Hierdoor zal het bedrag dat wordt overgemaakt, indien je ook loten contant hebt verkocht, dus afwijken van het bedrag op de cheque gezien je de opbrengt van de papieren loten al in bezit hebt.

3. De incassokosten kunnen lager uitvallen:

De oorzaak hiervoor is dat eenzelfde aankoop meerdere keren in een hele korte tijd is aangeboden in het systeem. Deze aankoop is maar één keer geïncasseerd. Hier berekenen wij dan ook maar één keer incassokosten over.