Opbrengst Grote Clubactie 2020

Meer dan ooit is jullie inzet GOUD waard!

Juist nu heeft jullie vereniging de schouders eronder gezet en een mooi bedrag opgehaald! We kijken terug op een mooi jaar waarin duizenden verenigingen in Nederland prachtige bedragen hebben opgehaald.

Deze mooie opbrengsten zijn tot stand gekomen door de inzet van vele verkopende leden en niet te vergeten door de enorme inzet van al die enthousiaste vrijwilligers! De behaalde opbrengst kunnen jullie rond 8 januari 2021 verwachten op het door jullie opgegeven bankrekeningnummer.

Berekening afdracht

Rond 8 januari 2021 maken wij jullie opbrengst, opgehaald bij de verkoop via eenmalige machtiging, online of Superlot (EM) over. De afdracht hiervan is op de volgende manier berekend:

Het aantal verkochte (gelukte) loten maal €2,40 (= 80% van €3,-) minus de incassokosten à €0,10 per incasso (één aankoop staat gelijk aan één incasso).

De uiteindelijke afdracht kan nog afwijken van het bedrag dat op de digitale cheque staat door eventuele storneringen.

Onder één aankoop verstaan we de aankoop van een lot/loten waarvoor koper een eenmalige machtige heeft afgegeven. Heeft de koper meerdere eenmalige machtigingen afgegeven aan 1 of meerdere verkopers dan wordt dit gezien als meerdere aankopen.

Rekenvoorbeeld:

307 gelukte loten x € 2,40 = € 736,80

47 aankopen x € 0,10 incassokosten = € 4,70 -/-

Chequebedrag € 732,10

berekening chequebedrag

Let op: Het bedrag op de cheque kan afwijken!

Het daadwerkelijke bedrag dat wordt overgemaakt aan jouw vereniging kan afwijken van het bedrag op de cheque of van het overzicht in de statistieken. Dit kan komen door:

1.Eventuele storneringen:

Het chequebedrag is op 4 december 2020 opgemaakt. Na het opmaken van de cheques kunnen er nog storneringen worden verwerkt. Dit kan leiden tot een afwijking in het bedrag. Kopers kunnen nog tot 56 werkdagen na de koop hun aankoop storneren

2.Eventuele verkoop van papieren (Super)loten contant:

De verkoop van papieren loten is meegenomen in de cheque om een compleet overzicht te geven van de totale opbrengst. Echter, je hebt het bedrag van deze loten al direct contant ontvangen van de koper. De Grote Clubactie hoeft ook geen bedrag meer te verrekenen, dit is al bij de aanschaf en de verkoop van papieren loten gebeurd. Hierdoor zal het bedrag dat wordt overgemaakt, indien je ook loten contant hebt verkocht, dus afwijken van het bedrag op de cheque gezien je de opbrengt van de papieren loten al in bezit hebt.

Deel je digitale cheque en Vier het succes!

Vijf clubs winnen € 400,-! Willen jullie ook kans maken?

Meer dan ooit is jullie inzet GOUD waard! Juist nu heeft jullie vereniging de schouders eronder gezet om samen een mooi bedrag op te halen! Het opgehaalde bedrag ontvangen jullie ook in de vorm van een digitale cheque. Door deze digitale cheque met jullie opbrengst van 2020 te delen maakt jouw vereniging kans op €400,- boven op het opgehaalde bedrag.

Opbrengst Grote Clubactie 2020

Zo doen jullie mee:

  1. Begin december ontvangen jullie, per e-mail, de digitale cheque. Download deze cheque met jullie opbrengst
  2. Deel deze vanuit de vereniging op Facebook, Instagram, TikTok of Twitter met #vierhetsucces
  3. Doe dit voor 31 december 2020 en jullie vereniging doet mee. De vijf winnaars worden bepaald via loting