“Geen kans maken op, maar direct zichtbaar loon naar werken.”

Frank MolkenboerAlgemeen directeur Grote Clubactie

Nederland kenmerkt zich door een actief en energiek verenigingsleven. Bij de KvK zijn er ruim 130.000 ingeschreven. De sportsector is één van de grootste en telt ruim 24.000 sportverenigingen welke zijn aangesloten bij NOC*NSF.

De Grote Clubactie richt zich niet alleen op sport, maar ook op cultuur, muziek en hobby en richt zich daarom op zo’n 40.000 verenigingen in ons land. Uniek is de formule die gericht is op ledenparticipatie binnen de vereniging waarbij verenigingsleden van de club bij familie, buurtgenoten en sympathisanten middels de oudste vorm van crowdfunding op jacht gaan naar extra inkomsten.

Als je in een van de zoekmachines op het internet aangeeft dat je op zoek bent naar geld voor je club, dan vinden we maar liefst bijna 100 miljoen zoekresultaten. Kleine acties, succesverhalen, maar ook grote campagnes van landelijk grote bedrijven.
Steeds meer bedrijven grijpen de financiële nood bij verenigingen aan om clubs te helpen om de clubkas te spekken, maar bovenal ook als marketingtool ter bevordering van hun verkoop. Het verenigingsleven blijkt “hot” te zijn als we enkele “gelijktijdige” acties op een rijtje zetten; Het AD is samen met de Lotto op zoek naar de Clubheld van Nederland. De Rabobank heeft de RABO Clubkas Campagne, ING biedt voetbalverenigingen de mogelijkheid om kans te maken op extra inkomsten en dan zijn er nog de vele lokale acties vanuit de middenstand en niet te vergeten de vele supermarktacties.

Het is niet vreemd dat het bedrijfsleven de weg naar het verenigingsleven zoekt, immers verenigingsleden zijn via de clubs goed benaderbaar en bereidt om voor hun club iets extra’s te doen. We zien echter wel een verschuiving in de wijze waarop het bedrijfsleven zich koppelt aan de clubs. Voorheen was het puur sponsoring van geld in ruil voor zichtbaarheid, nu zien we dat er nadrukkelijk wordt ingespeeld op activatie van de leden.
Je krijgt het geld voor je club niet meer vanzelf, je moet er wel wat voor doen en het bedrijfsleven moet er ook daadwerkelijk beter van worden. Wat mij daarbij opvalt is dat voor alle acties geldt dat je steeds “kans maakt op” en er voor de vereniging maar weinig zekerheden inzitten. Het is dus niet altijd loon naar werken.

Als Nationale Stichting Grote Clubactie benaderen ook wij de komende maanden al deze 40.000 verenigingen met het aanbod om meer inkomsten te verkrijgen. Dit jaar organiseert de Grote Clubactie voor het 48e jaar haar loterij waarmee verenigingen in staat worden gesteld om extra geld op te halen voor hun club. En ook dit jaar gaat er net als alle voorgaande jaren 80% direct naar de club (in 2019 was dit ruim 8.2 miljoen euro).
Geen kans maken op, maar direct zichtbaar loon naar werken. En een vereniging die haar leden maximaal weet te motiveren om zoveel mogelijk loten te verkopen, haalt dan ook serieus veel geld op.

Natuurlijk is het leuk als je als club in de prijzen valt van een of andere campagne, maar erg sneu als er veel werk verzet is en het resultaat nihil is. Daarom blijven we met de Grote Clubactie Loterij voortborduren op het al oude concept. De leden verkopen de lootjes, 80% vloeit direct naar de clubkas en voor de overige 20% organiseren we vanuit onze stichting de loterij inclusief de prijzen.

Is jouw vereniging ook op zoek naar “Geld” om de clubkas te spekken, neem dan ook deel aan de Grote Clubactie. De lotenverkoop start pas in september, maar een goede voorbereiding begint nu en levert absoluut resultaat op.