Berekening opbrengst

De Grote Clubactie 2019 is ten einde. We kijken terug op een mooi jaar waarin duizenden verenigingen in Nederland prachtige bedragen hebben opgehaald. Deze mooie opbrengsten zijn tot stand gekomen door de inzet van vele verkopende leden en niet te vergeten door de enorme inzet van al die enthousiaste vrijwilligers! Rond 31 januari 2020 kunnen jullie de behaalde opbrengst verwachten op het door jullie opgegeven bankrekeningnummer.

Berekening afdracht

Ben je nieuwsgierig hoe het bedrag tot stand is gekomen? Lees hier hoe de afdracht aan jullie club is berekend: Methodes eenmalige machtiging, online en Superlot eenmalige machtiging: Het aantal verkochte loten maal €2,40 (= 80% van €3,-) minus de incassokosten à €0,10 per incasso.
(Eén aankoop* bij ‘Verkochte loten’ staat gelijk aan één incasso).

Onder één aankoop verstaan we de aankoop van een lot/loten waarvoor koper een eenmalige machtige heeft afgegeven. Heeft de koper meerdere eenmalige machtigingen afgegeven aan 1 of meerdere verkopers dan wordt dit gezien als meerdere aankopen.

Let op: Het bedrag op de cheque kan afwijken!

Het daadwerkelijke bedrag dat wordt overgemaakt aan jouw vereniging kan afwijken van het bedrag op de cheque of van het overzicht in de statistieken. Dit kan komen door:

1.Eventuele storneringen of (laat) ingevoerde loten:

Het chequebedrag is op 1 december 2019 opgemaakt. Na het opmaken van de cheques kunnen er nog storneringen worden verwerkt of loten worden ingevoerd. Deze acties kunnen leiden tot een afwijking in het bedrag. Kopers kunnen nog tot 56 werkdagen na de koop hun aankoop storneren

2.Eventuele verkoop van papieren (Super)loten contant:

De verkoop van papieren loten is meegenomen in de cheque om een compleet overzicht te geven van de totale opbrengst. Echter, je hebt het bedrag van deze loten al direct contant ontvangen van de koper. De Grote Clubactie hoeft ook geen bedrag meer te verrekenen, dit is al bij de aanschaf en de verkoop van papieren loten gebeurd. Hierdoor zal het bedrag dat wordt overgemaakt, indien je ook loten contact hebt verkocht, dus afwijken van het bedrag op de cheque gezien je de opbrengt van de papieren loten al in bezit hebt.